Waarom dit gebruiken?

De Voice Recording Tool is een softwarematig hulpmiddel dat vooraf bepaalde kanalen opneemt en registreert. Dit proces kan handig zijn in geval van nood of debriefing. Het bewijst zijn nut enerzijds tijdens het evenement, waarbij je live de gesprekken kan herbeluisteren, én anderzijds na afloop van jouw evenement. De opnames kunnen dan bijvoorbeeld dienen als bewijsmateriaal voor de politie of de organisatie of alles al dan niet correct verlopen is. Tenslotte kan de Voice Recording Tool ook een hulp zijn voor interne evaluaties. 

Dit systeem werkt in principe beter dan een logboekregistratie. Het werkt immers veel sneller met een automatische datum- en tijdsregistratie waardoor ook de kans op fraude veel kleiner is. Om de Voice Recording Tool te mogen gebruiken, dien je jou wel te houden aan de wettelijke bepaling in verband met de wet op de privacy. Dit houdt in dat er een meldingsplicht geldt aan alle radiocommunicatiegebruikers. Daarnaast mag je de opnames maar beperkt bewaren. 

 

Relatie met dispatching

Een dispatcher registreert de verschillende oproepen, volgt deze op en geeft deze ook door aan de juiste personen. De Voice Recording Tool kan op vraag van de klant steeds ingeschakeld worden tijdens het dispatchen. 

Klik hier voor meer informatie over dispatching.